Våra förpackningar

ZUGOL säckarna

Zugol packas i gula plastsäckar som sedan staplas på träpallar. För att hålla säckarna på plats används sträckfilm.

Zugol-säcken och även sträckfilmen runt pallarna är tillverkade av Polyethylen som är det mest miljövänliga plastmaterialet på marknaden. Polyethylen består endast av kol (C) och väte (H), och är därför rent kemiskt ett mycket enkelt och miljövänligt material.

Vid förbränning bildas endast vatten (H2O) och koldioxid (CO2). Båda ämnena förekommer naturligt i naturens kretslopp. Detta innebär att förbränning av förpackningsmaterialet inte föranleder några miljöproblem.