Historia

Upptäckten av Zugol gjordes egentligen av en ren slump mitten av 60-talet. Hans Fahlvik arbetade som brandchef på Korsnäs AB i Gävle. I samband med ett oljeutsläpp i hamnen upptäckte han furubarkens unika egenskaper. Oljan försvann först till synes utan förklaring, men det visade sig snart att den sugits upp av bark på som låg och flöt i vattnet. Då föddes en idé.

Han började utföra omfattande tester av barkens förmåga att absorbera olja. Det stod snart klart att furubarken, som fram till nu betraktats som ett avfall inom skogsindustrin, i själva verket vara en värdefull råvara, som kunde användas vid framställningen av ett saneringsmedel för olja och andra kemikalier. Patent för ZUGOL miljöskyddsmedel, beviljades i 16 länder.

1969 grundades Svensk Barkindustri AB, i Gävle.

Tillverkning och försäljning av miljöskyddsmedel under varumärket ZUGOL påbörjades.

Efter några år flyttade verksamheten till Dalarna och sedan 1972 finns företaget i Österå utanför Falun.

Anläggningen har sedan starten successivt byggts ut och idag producerar företaget ca 700 ton barkgrannulat varje år och det finns fortfarande en stor tillväxtpotential i företaget.

I företaget arbetar för närvarande fem personer med produktion, administration och marknadsföring. Det finns ett 50-tal fristående återförsäljare runt om i Sverige som säljer ZUGOL.
Miljöskyddsmedlet ZUGOL väckte stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands när det lanserades och var något av en sensation. Äntligen fanns det en effektiv och bra metod för sanering av oljeförorenade stränder och utsläpp på vatten.

Till att börja med användes ZUGOL mest av brandförsvar och kustbevakning, men efter hand upptäcktes fler och fler goda egenskaper hos furubarken och idag säljs medlet även till företag inom verkstads-, fordons-, pappers-, stål-, transport- och kemikalieindustrin.

Sedan mer än 30 år tillbaka exporteras ZUGOL till olika länder i Europa, bl.a. Tyskland, Norge och Holland, där det finns självständiga återförsäljare. Exportandelen utgör idag c:a 50% av den totala produktionen.

ZUGOL har fortsatt väcka ett stort intresse, eftersom det är vetenskapligt bevisat att det innehåller microorganismer som livnär sig på olja. Nerbrytningen sker på mycket kort tid. Detta har gjort att produkten efter användning kan komposteras på godkännd anläggning och omvandlas till täckmassor (jord) istället för att lämnas till destruktion. Det medför att kostnaderna för "kvittblivning" av den använda produkten, blir avsevärt lägre jämfört med de medel som måste skickas för destruering.

Under 1998-99 har företaget upprättat en egen miljödeklaration av tillverkningen, med ISO 14 001 som norm.