Propagules

Microorganismer i bark
Propagules familjen

I tallbarken, som utgör råvaran vid framställning av absorptionsmedlet ZUGOL, förekommer oljenedbrytande mikroorganismer. Dessa mikroorganismer kallas på latin för Propagules. Förekomsten av Propagules i bark är anledningen till att Zugol med fördel kan komposteras efter användning.(tillstånd krävs)

Det faktum att Zugol binder olja, gaser och miljöfarliga kemikalier mycket snabbt och effektivt, medför att
den akuta toxiciteten minskar och därmed minskas även skadeverkningarna på miljön.