Ragn-Sells Specialavfall AB

Omhändertagande av använd ZUGOL.

För att underlätta hanteringen för dig har vi slutit ett avtal med Ragn-Sells Specialavfall AB. Avtalet innebär att Ragn-Sells tar hand om uppsamling, hantering och slutgiltig behandling av det förbrukade absorptions-medlet.

På Ragn-Sells specialanläggningar komposteras avfallet tillsammans med hästgödsel, vilket ytterligare påskyndar nedbrytnings-processen.

Priset du som kund betalar för denna tjänst är mycket fördelaktigt jämfört med att lämna materialet för deponering.

För ytterligare information kontakta Mats Eriksson på Ragn-Sells.
telefon 08-795 45 88 eller mats.eriksson@ragnsells.se.

Vi på Zugol AB i Falun kan givetvis också hjälpa dig.
tel 023-300 69 eller info@zugol.com.