Teknisk info

ZUGOL är en ren naturprodukt tillverkad av furubark, utan några tillsatser av kemiska preparat.

ZUGOL är biologiskt nedbrytbart och kan därför komposteras efter användning.(Tillstånd krävs)

ZUGOL har hög upptagningsförmåga när det gäller oljor, bensin, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emultioner, tvättvätskor, färg, urin, blod mm.

ZUGOL har omedelbar verkan, medför ingen halkrisk, har ingen slipande effekt på maskindelar och är lika användbart på vatten som på land.

ZUGOL är mycket svårantändbart och brinner inte med öppen låga, men går utmärkt att förbränna i därför avsedd anläggning efter användning.

OBS: ZUGOL ska ej användas på salpetersyra eftersom nitrösa gaser kan uppstå.

Säkerhetsdatablad (PDF), 16-punkters, för Zugol Miljöskyddsmedel.

Korta fakta
85-90 % FURUBARK (sorterad, torkad och grannulerad)
10-15 % TRÄFIBRER (fura)

Volymvikt:
Cirka 0,25 kg/dm3

Kornstorlek:
< 0,25 mm 7,5 %
> 0,25 mm < 5,0 mm 76,2 %
> 5,0 mm 16,3 %

Dammar obetydligt.

Uppsugningsförmåga 1 kg ZUGOL:
2,04 kg bensin, 3,40 kg trikloretylen

2,36 kg diesel /Eo 1 11,73 kg toulen

1,78 kg metanol 3,07 kg råolja (crude)

4,33 kg målarfärg 4,99 kg råolja (bunker)

ZUGOL suger inte upp vatten!

Flytbarhet:
Efter 5 timmar 99 %
24 timmar 98 %
7 dygn 95 %

Propagules
Det är vetenskapligt bevisat att ZUGOL innehåller microorganismer som livnär sig på olja. Nerbrytningen sker på mycket kort tid. Detta har gjort att produkten efter användning på olja kan komposteras och omvandlas till täckmassor (jord) vid exempelvis avfallsdeponering istället för att destrueras.