Zugol och miljön

Vi bedriver ett ständigt pågående miljöarbete på Zugol AB, det gör att du som kund kan känna en trygghet när det gäller hur vi hanterar vår miljö och dess ändliga resurser.

Zugol AB upprättade 1999 en så kallad Egen Miljödeklaration. En kartläggning av företagets nuläge gjordes och en plan för olika miljömässiga förbättringar togs fram. Deklarationen upprättades i samband med utbildningen "Miljö4 - Miljödeklaration" som anordnades av ALMI-Företagspartner.

Den miljöutredning som föregick miljödeklarationen behandlade områdena avfallshantering, energiförbrukning, transporter, utsläpp till luft, mark och vatten samt leverantörer och inköp.

Utifrån den gjorda miljöutredningen fastställdes en Miljöpolicy och ett Mål- och Miljöledningsprogram startades upp. Satsningen syftar till att förbättra verksamheten så att företagets samlade miljöpåverkan minskar.

Det finns också rutiner för en årlig uppföljning av miljöaspekterna.

ZUGOL AB fick Falu Kommuns miljöpris 2006.